Ik heb gehoord dat de SRK een stichting voor rechtsbijstandverzekering is waar diverse

Ik heb gehoord dat de SRK een stichting voor rechtsbijstandverzekering is waar diverse maatschappijen hun belang hebben ondergebracht. Klopt dat en hoe werkt nu zo iets wanneer beide partijen in een conflict uiteindelijk vertegenwoordigd worden via hun verzekeringsmaatschappij door de SRK? Wie kan mij hier meer over vertellen?

1 Answer

Erik van WijkErik van Wijk7 Jan 2002
Geachte heer / mevr. Boekhoorn, Er zijn twee grote organisaties inzake rechtsbijstand de SRK en de DAS, beide organisaties hebben een hulplijn waar u uw vraag, indien u bent aangesloten bij deze organisatie, kunt stellen. De medewerker zal indien mogelijk uw vraag kunnen beantwoorden of u doorschakelen naar een specialist, die afhankelijk van de vraag, uw probleem, na een eerste telefonisch consult in behandeling neemt. U zult uw vragen altijd schriftelijk compleet met relevante stukken aan de SRK moeten doen toekomen, waarna u binnen ca 1 week uitsluitsel krijgt of uw probleem binnen de dekking valt of niet, zo ja dan wordt er een juridisch medewerker op uw zaak gezet. Indien er een probleem is inzake twee verzekerde bij dezelfde organisatie ( bijv. SRK ) dan kan er een onafhankelijk advokaat worden ingeschakeld welke uw belangen behartigd, dit altijd ter beoordeling van de SRK. Uw assurantie-tussenpersoon kan u (vaak) ook helpen, maar bij zeer gecompliceerde zaken is de rechtsbijstandverzekering een laatste redmiddel. groeten, Erik van Wijk
Reply
Didn't find an answer?Ask your question